Zöld és Zöld logo Zöld és Zöld logo
Bejelentkezés
Felhasználó név:

Jelszó:


Regisztráció »
Elfelejtette a jelszavát?

Regisztrált felhasználók: 4840
Ügyfélfogadás
Zöld & Zöld Ingatlankezelő Kft.

Központi iroda:
1033 Budapest, Búza u. 12-14.
Tel./Fax: (06-1) 454-0225
Tel./Fax: (06-1) 454-0226
E-mail.: [email protected]

Ügyfélfogadás:
Kedd: 16:00-18:00
Ügyvezetői fogadó óra (előzetes írásos bejelentkezés alapján):
Kedd: 16:00-18:00

Rózsaliget iroda:
1108 Budapest, Tavas u. 1.
C. ép. Szolgáltató ház D/ 9.

Közös képviselői és gondnoki fogadó óra:
Hétfő: 16.00-18.00
Címkék
társasházkezelés, közös képviselet, ingatlan értékbecslés könyvelés, ingatlan kezelés, hőköltség felosztás, ingatlan üzemeltetés, közös képviselő
TársasházkezelésMa 2023. december 9. szombat | Natália napja van.
A Zöld & Zöld Ingatlankezelő Kft. 1997-ben alakult, jelenlegi törzstőkéje 4.5 MFt. Cégünk fő tevékenysége társasházak, lakóparkok és lakásszövetkezetek teljes körű közös képviseleti, és üzemeltetési feladatainak ellátása. Cégünk teljes körű szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik (10.000.000,- Ft, Generali-Providencia Biztosító Zrt.), tagja a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének, valamint a Budapesti Kereskedelmi, és Iparkamarának.

Minden képviseletünkben lévő társasház külön gazdasági egységként működik, így annak nyilvántartását, könyvelését, számlázási feladatait is végzi a kezelési feladatok mellett. Tevékenységünket a 2003. évi CXXXIII. Törvény. sz. Társasházi törvény alapján végezzük, a törvény határozza meg működésünk főbb irányelveit.

A könyvelési feladatokat mérlegképes könyvelőink végzik, országosan elfogadott könyvelőprogram segítségével. A társasház anyagi biztonságát a zártrendszerű pénzkezelés biztosítja. Cégünk teljes felelősséget vállal az általa végzett munkáért és tevékenységéért, továbbá teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezünk. A felújítási állagmegóvási munkákra ajánlatokat kérünk, és a költségvetési előirányzatokba való betervezést követően a közgyűlés elé terjesztjük, megszavazását követően kötünk szerződést a kivitelezési munkákra. A felújítási munkákra, az üzemeltetési számláról, havi rendszerességgel különítünk el a közgyűlés által meghatározott összeget.

A közös költség kinnlevőségek behajtása és lehetőség szerint minimális szintre való leszorítása állandó, folyamatos kezelési feladat. A nyilvántartás szerinti tartozóknak egyeztető levelet küldünk ki. A tartozókat ezután személyesen, és felszólító levélben is megkeressük a kinnlevőségek mielőbbi behajtása érdekében. Azon tulajdonosokkal szemben, akiknél nem vezetnek eredményre az egyeztetések és felszólítások, bírósági fizetési meghagyásokat bocsátunk ki, illetve szükség szerint megindítjuk a végrehajtási eljárásokat. A Társasházi törvény alapján a 6 hónapot meghaladó tartozást felhalmozó tulajdonosok albetétjeire, a tartozás fedezeteként, közgyűlési határozatot követően jelzálogot jegyeztetünk be, amennyiben az egyéb behajtás érdekében megindított eljárások nem vezettek eredményre.

A jogszabályoknak megfelelően kezelésünkben lévő Társasházaknál elvégeztetjük az épületek kötelező, időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát, és elkészítettjük a minősítő okiratokat. Elkészítjük, és a Társasház működéséhez igazítjuk a számviteli politikát, pénzkezelési szabályzatot, eszközök és források értékelési szabályzatát, valamint az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatát. A Társasházi törvény alapján folyamatos ellenőrzést, és egyeztetést biztosítunk a Számvizsgáló Bizottság részére. Minden fontos kérdésben egyeztetést követően közös álláspontot igyekszünk kialakítani a bizottsági tagokkal, és csak ezt követően kerülnek beterjesztésre közgyűlési határozati javaslatok a tulajdonosok elé.

A tulajdonosok folyamatos tájékoztatása érdekében rendszeresen adunk ki és juttatjuk el minden tulajdonoshoz hírlevelünket, melynek célja, hogy két közgyűlés közötti időszakban is folyamatos tájékoztatást adjunk a Társasház aktuális pénzügyi, jogi, műszaki helyzetéről.

Cégünk Web oldala alatt minden Társasháznak saját oldalt működtetünk, melyen a Társasház összes dokumentuma (közgyűlési anyagok, költségvetések, hírlevelek, biztosítási kötvény, alapító okirat, SZMSZ ) pdf formátumban letölthető, valamint naprakészen elérhetőek az aktuális közös költség egyenlegek, előírások, befizetések, valamint egyedi fűtéssel rendelkező Társasházak esetében az egyedi hőköltség elszámolások. Az oldalon lehetőség van a mérőóra állások bejelentésére, valamint a Társasházzal kapcsolatos hírek és információkat megjelenítésére.

Számvizsgáló bizottsági tagok a társasház web oldalán külön menüben folyamatosan nyomon kísérhetik a társasház pénzügyi helyzetét. Elérhető számukra a napló főkönyv, különböző analitikák (bank, pénztár, közös költség) bevételek és kiadások, valamint a tulajdonosok egyedi egyenleg kimutatásai is.

A pénztári mozgásokat minimális szinten tartjuk. Közös költséget, és bérleti díjat banki átutalással, csekken, vagy banki készpénzbefizetés formájában tudják a bérlők, illetve a tulajdonosok teljesíteni. A vállalkozók által elvégzett munkák ellenértékét, azok teljesítés igazolását követően, szintén banki átutalással teljesítjük, kiküszöbölve a jelentős pénztári készpénzforgalmat. A gondnokok eseménynaplót vezetnek, a munkák elvégzését követően azok kifizethetőségét aláírásukkal igazolják, így később is minden javítási vagy karbantartási munka kifizetésének jogossága ellenőrizhető. A kezelésünkben lévő társasházaknak szakszerű információkat tudunk adni különböző takarékossági megoldásokra mind pénzügyi, mind műszaki kérdésekben.

A társasházak legfontosabb, jelentős kiadásokkal járó felújítási munkáira pályázati anyagot készítünk. Rendszeresen indulunk a helyi kerületi, Fővárosi Önkormányzat, valamint a GM által kiírt felújítási, és rekonstrukciós pályázatokon. Az elmúlt években a különböző pályázatokon több millió forint vissza nem térítendő, illetve rövid lejáratú kamatmentes támogatást sikerült elnyerni, és a kezelésünkben lévő társasházközösségek javára fordítani.

Cégünk Megbízási és Vállalkozási Szerződést köt minden általa képviselt társasházzal, a hosszú távú korrekt kapcsolat biztosítása érdekében. A Társasházi törvény alapján Szervezeti és Működési Szabályzatot dolgozunk ki a társasházaink részére, mint a Társasház belső törvénye, a működést és a várható intézkedéseket segíti elő, biztosítja a jogszerűséget. Házirend tervezetet bocsátunk a tulajdonostársak elé, amit megvitatás után - az esetleges módosított szöveg alapján - határozatban fogad el a közgyűlés. A házirendet a Társasházban jól látható helyen helyezzük el, minden tulajdonos saját példányt kap belőle, csak úgy mint a Tűzvédelmi házirendből, és a tűzriadó tervből. Minden Társasházunkba jól látható helyen elhelyezünk egy információs vitrint az információk gyors közlése érdekében.

Újonnan épített épület esetén, amennyiben felkérnek bennünket a közös képviselet ellátására, úgy költségvetést készítünk tapasztalati adatok alapján, melyet szükség esetén - számadatok ismeretében - módosítunk. Új építésű Társasházak esetében kiemelt feladat a garanciális, jótállási és szavatossági igények összegyűjtése, a kötelezett cég felé történő továbbítása, a munkák végigkísérése, és átvétele. A közös területeken meglévő garanciális hibákat összeírjuk, a garanciális javításra kötelezett cég felé a azokat bejelentjük, javításuk az esetén ellenőrzést elvégezzük, a munkát átvesszük, és igazoljuk. A hibák javításának elmaradása esetén a szükséges jogi lépéseket közgyűlési határozat alapján megtesszük.
A külön tulajdonokban lévő garanciális hibákat is összegyűjtjük, azok javítását figyelemmel kísérjük, tulajdonosi külön megbízás alapján a jogi lépések szükség szerint megindítjuk. Cégünk Társasházkezelési programjának benyújtása előtt elemzi egy-egy társasháznál a várható közös képviseleti munkát, és az alapján teszi meg közös képviseleti díj ajánlatát.

I. Képviselettel kapcsolatos feladatok:

 • képviseleti jogkör ellátása bíróságok és más hatóságok előtt
 • a közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról
 • döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés, illetve a Számvizsgáló Bizottság hatáskörébe
 • közgyűlés összehívása igény szerinti időközönként, illetve beszámoló közgyűlés összehívása legalább évente egy alkalommal
 • közgyűlés összehívásának kezdeményezése azokban az esetekben, amikor a társasház működésében zavarok keletkeznek, illetve amikor az indokolt üzemeltetési, vagy javítási feladatok ellátását felhatalmazás, vagy pénzhiány akadályozza


II. Társasház működésével kapcsolatos teendők ellátása:

 • a társasház működésének, üzemeltetésének biztosítása
 • a társasház állagának, felszerelési és berendezési tárgyainak ellenőrzése
 • a Társasház tárgyi eszközeinek nyilvántartása, azok állagának megóvása, karbantartása
 • ajánlatkészítés az épület fenntartására vonatkozóan
 • a szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése
 • meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére
 • felújítások előkészítése, költségfelosztás, közgyűléssel történő elfogadtatás, lebonyolítás, szerződéskötés, számla kifizetés
 • a tervezett felújítások irányítása, ellenőrzése
 • üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése
 • megrendelés, munkaterület átadás, kivitelezés ellenőrzése, munkaátvétel, költségigazolás számlával
 • lakások, nem lakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzése
 • zökkenőmentes kapcsolattartás biztosítása a kommunális szolgáltatókkal és üzemeltetőkkel
 • képviselet átadás-átvétele esetén jegyzőkönyv készítése, az érintett szolgáltatók írásbeli tájékoztatása a képviselők személyében történt változásról
 • a felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése
 • a társasház rendszeres érintésvédelmi és villámvédelmi ellenőrzése, karbantartása, szükség szerinti javítása, tűzvédelem biztosítása, tűzoltó berendezések ellenőrzése (ellenőriztetése), szükséges intézkedések megtétele


III. Gazdasági, könyvelési feladatok, közös költségek:

 • gazdasági, könyvelési feladatok:
 • a tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése
 • javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan
 • közös költséghez való hozzájárulás összegének beszedése
 • közös költség tartozás esetén a közgyűlési határozat alapján a hátralékos tulajdonostárs tulajdonára a társasház javára szóló jelzálogjog-bejegyeztetés
 • tartozó tulajdonosokkal szemben bírósági fizetési meghagyások benyújtása, szükség esetén a végrehajtási eljárások megindítása
 • a tárgyévben az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodás a társasház pénzével
 • a közös használatú helyiségek bérbeadási lehetőségeinek közgyűlés elé terjesztése
 • pályáztatásról, bérbeadásról, bérleti szerződés megkötéséről, birtokba adásáról, a bérbeadással kapcsolatos adóhatósági előírások betartásáról való gondoskodás határozat alapján
 • a társasház megalakulását követően az Adóhivatalnál bejelentkezés, adószám kérése, és naplófőkönyv-hitelesíttetés
 • a társasház nevére pénzintézetnél folyószámla nyitása, kezelése
 • a gazdasági események lekönyvelése az egyszeres könyvvitel előírásai alapján naplófőkönyvben
 • a tulajdonosok által befizetett közös költségek és a kiadott helyiségek bérleti díjainak analitikus lekönyveltetése
 • a társasházak alkalmazottaival kapcsolatban a társadalombiztosítási és adójogszabályi előírások, feladatok ellátása, esetenként egyedi megbízások megkötése
 • év végén a naplófőkönyv zárása, egyszerűsített mérleg elkészíttetése bevont könyvelővel
 • a társasház adóbevallásának összeállítása, benyújtása határidőre
 • a képviseleti díjak, valamint a házfelügyelői és takarítási szolgáltatás kiszámlázása havonta
 • a befizetési csekkek megrendeléséről, valamint a tulajdonosokhoz való eljuttatásáról és a beérkezett számlák határidőben történő kiegyenlítéséről való gondoskodás
 • az éves vízdíj elszámolás elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, és határozat alapján a szükséges intézkedés megtétele


IV. Nyilvántartási feladatok:

 • a kizárólagos tulajdonrészek tulajdonosainak és használóinak pontos nyilvántartása, a változások folyamatos felvezetése
 • Épület biztosításával kapcsolatos ügyek intézése: kárbejelentés, kárigény érvényesítése, kár helyreállíttatása; ezek dokumentálása
 • a tulajdonostársakat terhelő, külön tulajdonuk használatát érintő bejelentési kötelezettségük alapján bejelentett adatok nyilvántartása
 • a közös tulajdonban lévő helyiségek és azok bérlőinek nyilvántartása
 • az alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat földhivatalhoz történő benyújtása, illetve azok egy-egy példányának megőrzése
 • a szükséges szerződések megkötése a társasház nevében
 • lakónyilvántartó könyv vezetése, folyamatos karbantartása


Amennyiben Társasházkezelő programunkkal kapcsolatban kérdése lenne, készséggel állok személyesen rendelkezésükre egy előre egyeztetett időpontban a részletek átbeszélése érdekében.

Zöld Imre
ügyvezető